آگوست 4, 2018

خود(Self) و من(Ego)

خود(Self) و من(Ego) چند وقت پیش تفاوت SELF و EGO رو پرسیدم ولی جوابو نگرفتم نمیدونم این همه روانشناسحاذق کجا رفته بودن؟! مجبور شدم […]