آگوست 4, 2018

خودکشی از دیدگاه روانشناسی

خودکشی از دیدگاه روانشناسی این دوران گذار به دلیل ایجاد تضادهای شدید بین باورها و واقعیت ها ، انگیزه خودکشی را در افراد زیاد […]