جولای 30, 2018

خرافات چیست

منشا خرافات خرافات چیست تعریف خرافات : خرافات سخنان پریشان و نامربوط ، سخنان بیهوده و پریشان که خوش آیند باشند وسخنان خوش پریشان.1 […]