آگوست 23, 2018

آماری از جنگنده ها و تحلیل از نیروی هوایی ایران

با توجه به قدیمی بودن اطلاعات از دوستانی که اطلاعات جدیدی و آمار دقیقی از جنگنده های ایران در اختیار دارن برای تیم سایت […]