جملات زیبا (انگلیسی با ترجمه )

آگوست 4, 2018

جملات زیبا (انگلیسی با ترجمه )

جملات زیبا (انگلیسی با ترجمه ) Perhaps the sea’s definition of shell is pearl Perhaps the time’s definition of coal is diamond شاید مروارید، […]