جزوه تئوری خطاها

دسامبر 6, 2018

جزوه ی تئوری خطاها

تئوری خطاها یکی از مباحث اصلی در مبحث آمار و سرشکنی هست و برای این که دانشجو یان در یادگیری درس سرشکنی به مشکل […]