جبران خلیل جبران

سپتامبر 9, 2018

غم و شادی – متنی از جبران خليل جبران

شادی و غم (جبران خلیل جبران) شادیهای شما همان غمهای شماست که نقابش را برداشته است. و چاهی که خنده‌هایتان از آن می‌جوشد، همان […]