جولای 24, 2018

توابع هیپربولیک

توابع هیپربولیک تابع های هیپربولیک برای توصیف حرکت موج در اجسام کشسان، شکل خطوط انتقال نیروی برق، توزیع دما در پره های فلزی که […]
جولای 21, 2018

توابع هیپربولیک