توابع هیپربولیک

جولای 24, 2018

توابع هیپربولیک

توابع هیپربولیک تابع های هیپربولیک برای توصیف حرکت موج در اجسام کشسان، شکل خطوط انتقال نیروی برق، توزیع دما در پره های فلزی که لوله های […]
جولای 21, 2018

توابع هیپربولیک