آگوست 29, 2018

تنفس یا Respiration

دستگاه تنفس تنفس یا Respiration از موارد ۴گانه علایم حیاتی می باشد. عمل تنفس شامل دو قسمت دم و بازدم است . زمان بازدم […]