آگوست 9, 2018

نرم افزاری برای تفسیر طیف های IR

نرم افزاری برای تفسیر طیف های IR با استفاده از این نرم افزار طیف IR را به نرم افزار داده و تفسیر گروههای آلی […]