آگوست 4, 2018

تعرق گیاهان و توضیح چگونگی آن

تعرق گیاهان و توضیح چگونگی آن تعرق در گیاهان خروج آب از قسمتهای هوایی گیاه به صورت بخار آب تعرق نامیده می شود. اما […]