تشخیص قرارگیری جنین در رحم

آگوست 7, 2018

تشخیص قرارگیری جنین در رحم

تشخیص قرار گیری جنین در رحم ۱.قرار جنین: ارتباط محور طولی بدن جنین با محور طولی بدن مادر؛ قرار میتواند ۳ شکل باشد: الف.قرار […]