آگوست 11, 2018

تست Anti ds-DNA

تست Anti ds-DNA آنتی کور ضد DNA دو رشته ای (Anti ds-DNA) مقدار طبیعی: کمتر از 10/1 نمونه گیری: در لوله شیشه ای و […]