نوامبر 27, 2018

اتللو چیست؟

اتللو چیست؟ اتللو (Othello) نام رسمی یک بازی است که با نام ریورسی (Reversi) نیز شناخته می‌شود. این بازی دونفره در یک صفحه‌ی شطرنجی 8 در8 […]