سپتامبر 11, 2018

هنگام رویت ماه در اولین شب به چه چیزی نگاه کنیم

 هنگام رویت ماه در اولین شب به چه چیزی نگاه کنیم: از زمانهای قدیم مرسوم بوده که مردم در شب اول ماه هنگام رویت […]