آگوست 8, 2018

مقدمه ای از اعداد مختلط

مقدمه ای از اعداد مختلط اگر 1-√ را با i تعریف کنیم در آن صورت مجموعه ای از اعداد با نام اعداد مختلط بوجود […]