اصطلاحات ریاضی به انگلیسی

آگوست 1, 2018

اصطلاحات ریاضی به انگلیسی

اصطلاحات ریاضی به انگلیسی ریاضیات =mathematics اعداد صحیح =integers اعداد صحیح مثبت =positive integers اعداد صحیح منفی =negative integers اعداد فرد =odd numbers اعداد […]