اجزای اصلی گزارش‌ حسابرس‌

نوامبر 17, 2018

اجزای اصلی گزارش‌ حسابرس‌

اجزاي‌ اصلي‌ گزارش‌ حسابرس‌ الف‌- عنوان‌. ب – مخاطب‌. پ‌ – بند مقدمه‌، شامل‌ : (1) مشخص‌ كردن‌ عناوين‌ صورتهاي‌ مالي‌ حسابرسي‌ شده‌. (2) […]