آیا دختر وپسر خودشان می توانند صیغه یمحرمیت را بخوانند؟

آگوست 6, 2018

آیا دختر وپسر خودشان می توانند صیغه یمحرمیت را بخوانند

من میخواستم بدونم یه دختر و پسر می تونن خودشون صیغه ی محرمیت و بخونن و با هم محرم بشن؟؟؟ آیا دختر وپسر خودشان […]