دسامبر 14, 2018

آپوتل

آپوتل چیست داروی آپوتل آمپول آپوتل آپوتل نام آمپولی است که معمولا بعد از عمل های جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. آپوتل نوعی استامینوفن و […]