آمپول آپوتل

دسامبر 14, 2018

آپوتل

آپوتل چیست داروی آپوتل آمپول آپوتل آپوتل نام آمپولی است که معمولا بعد از عمل های جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. آپوتل نوعی استامینوفن و داروی ضد […]