دسامبر 16, 2018

آموزش PLC به زبان ساده

آموزش PLC به زبان ساده مقدمه: PLC مخف Programmable logic controller به معنی برنامه کنترل منطقی می باشد که برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر […]