آموزش چند ضلعی منتظم

نوامبر 27, 2018

آموزش تعريف چند ضلعی منتظم

تعريف چند ضلعی منتظم: چند ضلعی که ضلعهای آن با هم مساوی و زاويه های آنها با هم مساوی باشند.   سئوالات ریاضی و […]