آگوست 23, 2018

آموزش بارانداز در کشتی

آموزش بارانداز بارانداز مهارتى است که کشتى‌گیر مجری، کمر حریف را به تنهائى و یا قسمت‌هائى از بدن او را در خاک به روش‌هاى مختلف […]