دسامبر 11, 2018
خواص آلکالوئید

خواص آلکالوئید

آلکالوئید چیست؟ آلکالوئید از دیدگاه بیولوژیکی و شیمیایی ازت دار است که در اکثریت گیاهان وجود دارد. آلکالوئید فرایند طبیعی و بیولوژیکی است که […]