معرفی و پیشینه سایت :

زمستان 84 آستین بالا زدیم و جمع شدیم تا جماعتی بسازیم برای آموختن تا دانشجو باشیم. از خدمات رایگان اینترنتی شروع کردن تا پذیرفتن اولین نام مجازی تحت حمایت دانشکده فنی با عنوان mashhadmit.org گام های اول ما برای شناخته شدن بود. تجربه کم مسیر قدم هایمان را لغزان می‏کرد و این شد که ” نقص سرورها ” و ” اشکال در هنگام جابجایی” ، اطلاعات و داشته هایمان را برای چندمین بار گرفت … تا اینکه در ششمین ماه حضور، دم مستقل شدن سینه هایمان را تازه کرد و خورشید مرداد 85 بر حضور دوباره مان با نام “دانشجو” تابید.

Daneshju.ir نشانی بود بر تلاش تمام کسانی که از ابتدا یاورمان بودند و نامی شد تا از اولین ها باشیم در میان انجمن های فارسی زبان علمی دنیا. هر چند که این شروع نو را هم بدون سختی و دشواری نگذراندیم اما یزدان را شکر که با توکل به او و یاری دوستانی که همواره در کنارمان بودند، نگرانی از بقاء این گروه متحد لحظه ای به ذهنمان خطور نکرد و گام به گام با شعف عبور کردیم. بهار 89 با مدیریتی جدید چوبی بر گرد و غبار کهنه انجمن زدیم، طرح و برنامه نو ریختیم تا سبب پیشرفت‏مان شود و با مشارکت تمام دوستان هر سال در سالگرد تابستانی خود شاهد اعتلای فرهنگ و خرد به مدد کار خیرمان باشیم. ان شاءا…

اهداف سایت :

هدف “سایت علمی دانشجویان ایران” جمع آوری رشته های دانشگاهی در محیطی دوستانه و علمی و بیان مطالب مرتبط با هررشته است تا تبادل معلومات و مباحثه علمی سبب بالا بردن معلومات بین تمام دانشجویان و اساتید و محققان شده و در نهایت به نتیجه گیری و پاسخ به مسائل مطرح شده برسد؛ تا به این وسیله قدمی کوچک در راستای رشد و پیشرفت علمی کشورعزیزمان ایران برداشته باشیم.

سایت علمی دانشجویان ایران توسط دوستان و مدیرانی اداره می شود که فارغ التحصیل و یا دانشجوی رشته خاصی هستند و مدیریت تالارها و بخشهای سایت را بر عهده دارند. این سایت به دور از مسائل حاشیه ای و بدون اهداف مادی فعالیت نموده و به هیچ ارگان و نهاد خاصی وابسته نیست. بخشی از هزینه های آن از تبلیغات و بخشی دیگر توسط مدیریت سایت پرداخت می شود.

نهال دانشی که دیروز با کمک دوستانمان بر پا کردیم و با یاریشان سر پا نگه داشتیم، امروز درختی است جوان و تنومند که برای دیدن قله ها سر برافراشته است؛ حضور تمام دانشجویان و اساتید و بزرگواران صاحب نظر در عرصه تولید علم و اندیشه باعث رشد روزافزون و بهره مندی همه جهان از هوای پاک درخت دانش ایران زمین خواهد بود.