تماس با ما

تا اواخر مرداد ماه تالار دانشجویان تغییر عمده ای خواهد کرد.

لذا اگر برای ورود به حساب خود در سایت دانشجو مشکلی داشتید می تواند عادی باشد.

 

برای ارتباط با سایت دانشجو می توانید با ایمیل mohammadnazarizadeh@yahoo.com مکاتبه کنید.

سایت دانشجو