بهمن

بهمن 9, 1392

تغییر در زمان برگزاری مسابقات رباتیک فجرکاپ ۲۰۱۴ 

تغییر در زمان برگزاری مسابقات و افزایش جوایز مسابقات رباتیک فجرکاپ 2014
دی 30, 1392
پایگاه اطلاع رسانی قالب و قالبسازی

پایگاه اطلاع رسانی قالب و قالبسازی در ایران (ایران ملد)

کامپیوتر، این پدیده عصر حاضر که فناوری در همه زمینه ها را دچار تحول اساسی و آشکار نموده است ; واینترنت که ارتباطات را سریع و […]
سایت دانشجو