تیر

تیر 8, 1390
هفته نامه فناوری اطلاعات بایت (شماره 177)

هفته نامه فناوری اطلاعات بایت (شماره 177)

شماره 177 هفته نامه بایت، ضمیمه روزنامه خراسان منتشر شد.
تیر 7, 1390

خواص مکانیکی مواد نانو بلوری

مقدمه: در 29 دسامبر 1959 در موسسه فناوری کالیفرنیا، ریچارد فاینمن سخنرانی تحت عنوان "در آن پایین جای کار بسیاری وجود دارد" ایراد کرد که در آن سخنرانی گفت: "تک سلول به وجود آورنده انسان حاوی کلیه اطلاعات مربوط به شکل ظاهری و برخی خصوصیات روحی اوست که از والدین خود به ارث می برد. با تقسیم سلولی، این اطلاعات به سلولهای جدید منتقل می شوند. علاوه بر ثبت اطلاعات، این سلولها مانند ماشینهای کوچک کاملا برنامه ریزی شده عمل کرده و قسمتهای مختلف بدن انسان را به گونه ای می سازند که با تعامل دقیق و حساب شده، انسان می تواند به زندگی خود ادامه دهد. حال تصور کنید ما بتوانیم ماشینهای هوشمندی را در این مقیاس تولید کنیم ."
تیر 4, 1390

مجله نویز – شماره هشتم

شماره هشتم مجله نویز، نشریه تخصصی برق منتشر شد.
تیر 1, 1390

هفته نامه فناوری اطلاعات بایت (شماره 176)

شماره 176 هفته نامه بایت، ضمیمه روزنامه خراسان منتشر شد.
تیر 1, 1390

جلسه توجیهی ششمین دوره مسابقات کمیکار

نتایج جلسه توجیهی و بررسی مصوبات آن در جلسه کمیته کمیکار انجمن مهندسی شیمی
خرداد 27, 1390
در قلمرو هخامنشیان

در قلمرو هخامنشیان

در دوره هخامنشیان ایران به اعلای درجه وسعت رسید و سرزمین های زیادی را به زیر پرچم خود برد. هر کدام این سرزمین ها دین و پادشاهی و قوانین خود را داشتند و در کل هیچ وحدتی بین آنها به چشم نمی خورد که بشود با آن سرزمین را یک پارچه نگاه داشت. پس شاه بزرگ، کوروش کبیر برای کنترل کشور از شاهان خود آن کشور ها استفاده نمود. او به سرزمین های فتح شده آزادی مذهبی و همینطور آزادی در بعضی قوانین داد، جوری که مذهب شاهان پارس به هیچ وجه به آنها تحمیل نمی شد. عادات و زبان رایج در سرزمین بر شکل سابق خواهد ماند و آنها اجازه داشتند روحانیون خود را حفظ کنند و به عبارت دیگر نوعی خود مختاری داشته باشند.
خرداد 25, 1390

هفته نامه فناوری اطلاعات بایت (شماره 175)

شماره 175 هفته نامه بایت، ضمیمه روزنامه خراسان منتشر شد.
خرداد 24, 1390

چرا همیشه اولین برخوردها ماندگارتر هستند؟

چرا همیشه اولین برخوردها ماندگارتر هستند؟ تحقیقات جدیدی که توسط گروهی از روانشناسان صورت گرفته حاکی بر این است که اثرات ناشی از برخوردهای اولیه معمولا بسیار پایدار هستند و هرگز در برخورهای بعدی قابل بازیابی نخواهند بود. اولین کار از تیم ترجمه دانشجو.
خرداد 21, 1390

نشریه اختصاصی مسابقات Artoscope

اولین دوره مسابقات نوین و جذاب کشوری Artoscope، در تاریخ 3 الی 5 مردادماه 1390 به میزبانی دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد. […]
سایت دانشجو