دی

دی 26, 1387

نگهداری از گیاهان در سرما

زمستان سرد و بخصوص سرمازدگی باعث یخ زدن آب در سلولهای گیاهی می شود و به دیواره سلول صدمه می زند. گیاهان یخ زده به راحتی […]
سایت دانشجو