کارآموزی کارخانه بیسکویت

سپتامبر 6, 2018

ویژه نامه گزارش کارآموزی کارخانه بیسکویت

6-12-5 كوره هاي پخت (فر) كوره هاي پخت بايد مجهز به دودكش براي خروج دود و بخارات حاصل از پخت كيك و كلوچه باشد […]