نمونه سوال انتقال حرارت

جولای 28, 2018

نمونه سوال انتقال حرارت با حل

نمونه سوال انتقال حرارت با حل سوال: سیم برق با شعاع R0= 0.50 میلی متر است که از مس ساخته شده است.( هدایت الکتریکی = 5.1x […]