نر یا ماده بودن کبوتر

آگوست 6, 2018

تشخیص نر یا ماده بودن جوجه

تشخیص جنسیت جوجه دو ماهه تشخیص نر یا ماده بودن جوجه من یادمه نوکشون رو میگرفتن بعد از یه حرکتی که میکردن تشخیص میدادن دقیق نمیدونم […]