موشک sa5

دسامبر 29, 2018

موشک sa5

موشک sa5 سامانۀ موشکی SA-5 یا S-200 در اواخر 1950 به عنوان یک (( پدافند ارتفاع بالای موثر )) و (( پدافند موشکی بالستسک )) طراحی […]