سید عمالدین نسیمی

نوامبر 17, 2018

سید عمالدین نسیمی

سید عمادالدین نسیمی از شاعران بنام و از شاگردان فضل الله استر آبادی معروف به نعیمی پایه گذار مکتب حروفیان بوده که تاریخ تولد […]