ديه اعضا بدن

جولای 24, 2018

ديه اعضاي بدن

مجاسبه ديه اعضاي بدن ديه اعضاي بدن مجازاتى كه در جنايت براندامها واعضاى بدن به عهده فرد جنايتكار مى آيد، از آن به (ديه ) و […]