دولت

سپتامبر 9, 2018

پیدایش دولت

پيدايش دولت 1. نظريه طبيعي يا فطري مهم‌ترين دانشمندي كه مي‌توان در اين زمينه از او ياد كرد ارسطو است. بعضي‌ها از اين نظريه با عنوان […]