جدول چگالی هوا در دمای مختلف

جولای 21, 2018

چگالی هوا در دماهای مختلف

چگالی چیست؟ به بیان ساده چگالی به مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده گفته میشود. چگالی را با علامت ρ نشان می‌دهیم و اختصارا همیشه […]