جدول فشار هوا

آگوست 8, 2018

جدول ارتفاع و فشار هوا

همانطور که در جدول زیر می بینید فشار هوا با ارتفاع متفاوت است پس با استفاده از این جدول می توانید در ارتفاعات مختلف فشار هوا […]