تیکه کلام خفن

جولای 29, 2018

تیکه کلام خفن

تیکه کلام با کلاس به کار بردن تیکه کلام های خفن در بین گفتگو های روزانه مثل نمک میمونه اگه تو غذا نباشه غذا بی مزه […]
جولای 19, 2018
تیکه کلام باحال

اصطلاحات و تیکه کلام های باحال خفن

اصطلاحات و تیکه کلام های خفن! چندتا تیکه کلام باحال: بگو خب یستردی قمپوز افتاد؟! اِن قولت خاکم آمپاس دیلاق خولیا ایشش عشقی عشق خاکم نفرماا […]