بازی والیبال

آگوست 4, 2018

پست های والیبال

پست های والیبال لیبرو (مدافع آزاد) در والیبال، لیبرو (Libero) به بازیکنی متخصص در دفاع گفته می شود. پست تدافعی لیبرو در والیبال اصلا از همان […]