آگوست 6, 2018

انواع نشاسته و مشتقات

انواع نشاسته و مشتقات نشاسته پلیمری از مولکول های گلوکز است که بر اساس منبع تولید آن (ذرت، گندم، سیب زمینی، برنج و تاپیوکا) […]