اطلاعات عمومي در مورد سگ

آگوست 2, 2018

اطلاعات عمومي در مورد سگ

عقیم کردن . حیوان شما را چاق و تنبل نمی کند در ضمن میتواند برای هر دوجنس هم خوب باشد عقیم کردن حیوان ماده در واقع […]