اصطلاحات هوانوردی

نوامبر 15, 2018

اصطلاحات و كلمات مخفف هوانوردی نظامی

اصطلاحات و كلمات مخفف هوانوردی نظامی http://www.voodoo.cz/tomcat/glossary.html این سایت اصطلاحات هوانوردی نظامی رو تشریح میكنه.