اختلالات شخصیت

نوامبر 15, 2018

طبقه بندی و معرفی اختلالات شخصیت

گروه A افراد عجیب و نامتعارف پارانوئید اسکیزوئید اسکیزوتایپال گروه B افراد نمایشی-احساساتی و دمدمی ضداجتماعی شخصیت مرزی شخصیت   روانشناسی شخصیت درمان اختلال شخصیت اختلالات […]