اتیل استات

دسامبر 21, 2018

طریقه تهیه اتیل استات

سلام بی زحمت با توجه به عنوان تاپیک: ساختار مواد اولیه و محصول/ علت استفاده از اسید سولفوریک/ مکانیزم واکنش تاثیر خروج آب از واکنش را […]
نوامبر 27, 2018

طریقه تهیه اتیل استات؟

طریقه تهیه اتیل استات؟ سلام.بی زحمت با توجه به عنوان تاپیک: ساختار مواد اولیه و محصول/ علت استفاده از اسید سولفوریک/ مکانیزم واکنش تاثیر خروج آب […]