آموزش دستور زبان فارسی

آگوست 11, 2018

دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی جمله جمله مجموعه اى است به هم پیوسته از کلمات که پیامى را بیان مى کند. جمله داراى اجزاءو ارکان است […]