آگوست 7, 2018

تفاوت آمار توصیفی و استنباطی

تفاوت آمار توصیفی و استنباطی علم آمار به مجموعه ایی از فنون و روش های علمی – ریاضی گفته می شود که برای جمع […]