نوامبر 9, 2008

تغذيه و پيش گيري از سرطان

تغذيه و پيش گيري از سرطان
نوامبر 5, 2008

عطر درماني چيست؟

در واقع اين روش درماني جزو قديمي‌ترين درمان‌هاست. گفته شده كه به‌ طور سنتي مصريان از روغن‌هاي خوشبو براي ماساژ و درمان بيماري‌هاي گوناگون استفاده مي‌كردند.