چرا اسپارتام از کاهش وزن جلوگیری می کند؟

آغاز بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی
آذر 24, 1395
کارت دانشجویی بین‌ المللی،خدمتی نو
آذر 29, 1395

چرا اسپارتام از کاهش وزن جلوگیری می کند؟

طبق نتایج تحقیقاتی که اخیرا بر روی موش ها صورت گرفته است، رژیم های غذایی حاوی سودا رژیمی مانع کاهش وزن افراد می شود.

با توجه به آزمایش های صورت گرفته، محققان دریافتند که اسپارتام که به عنوان شیرین کننده ی مصنوعی در نوشیدنی های رژیمی وجود دارد سبب بروز سندرم متابولیک در بدن می شود. این سندرم علائم گوناگونی همچون  افزایش فشار خون، کلسترول و اندازه دور کمر افراد دارد. افراد مبتلا به سندرم متابولیک در معرض ابتلا به سکته های قلبی و مغزی و همچنین دیابت هستند.

نقش اسپارتام در ایجاد این سندرم آن است که این ماده با متوقف کردن عملکرد آنزیم کلیدی شکم (LAP)، افراد سبب می شود تا چربی های موجود در بدن طی عملیات گوارش به قطعات کوچکتر تبدیل نشوند.

دکتر ریچارد هودین نویسنده ارشد این تحقیقات و پروفسور بخش جراحی دانشگاه پزشکی هاروارد در این رابطه اظهار داشت:

این یک متابولیسم درونی است و به همین علت است که نوشیدنی های رژیمی به کاهش وزن افراد کمک نمی کنند.

این آزمایش در سه مرحله صورت گرفت:

در اولین مرحله محققان آنزیم مربوطه را به نوشیدنی رژیمی و نوشیدنی عادی اضافه کردند. نتایج نشان داد موش هایی که از نوشیدنی عادی استفاده کرده بودند به میزان بسیار بیشتری نسبت به گروه دیگر از اثرات آنزیم بهره برده بودند.

به طور معمول وظیفه آنزیم LAP شکستن چربی ها و اسیدهای چرب در بدن است اما طبق این آزمایش محققان دریافتند میزان این آنزیم در بدن با احتمال ابتلای افراد به اضافه وزن، دیابت و سندرم متابولیک در ارتباط است.

در دومین مرحله از آزمایش محققان به بررسی اثر اسپارتام بر روده کوچک موش های نر پرداختند. آن ها به روده ی کوچک عده ای از موش ها محلول حاوی اسپارتام و به گروهی دیگر محلول آب و نمک تزریق کردند. نتایج حاکی از آن بود که پس از سه ساعت عملکرد آنزیم LAP، در موش هایی که از محلول حاوی اسپارتام استفاده کرده بودند پنجاه درصد کمتر از گروه دیگر بود.

در آخرین مرحله از این آزمایش چهار گروه از موش های نر طی هجده هفته مورد بررسی قرار گرفتند:

این موش ها اجازه داشتند تا هر مقدار که می خواهند غذا مصرف کنند اما غذای دو گروه از موش ها عادی و غذای دو گروه دیگر حاوی چربی بسیاری بود. همچنین در میان هر کدام از دو گروه گروهی آب حاوی اسپارتام و گروهی دیگر آب معمولی می نوشیدند.

در پایان این آزمایش محققان دریافتند گروهی از موش ها که غذای حاوی چربی به همراه آب حاوی اسپارتام مصرف کرده بودند نسبت به گروهی که غذای چرب به همراه آب معمولی استفاده کرده بودند به میزان بیشتری وزن اضافه کرده بودند.

همچنین در گروهی که موش ها از غذای چرب استفاده کرده بودند، موش هایی که از آب حاوی اسپارتام نوشیده بودند علاوه بر افزایش وزن با افزایش گلوکز نیز مواجه شده بودند که این موضوع خود می تواند سبب بروز دیابت شود. به علاوه تمام موش هایی که از آب حاوی اسپارتام نوشیده بودند نشانه هایی از التهاب داشتند که پیش تر به عنوان یکی از علائم سندروم متابولیک شناخته شده بود.

تحقیقات بعدی باید در سطح وسیع تری و در میان هر دو جنس نر و ماده از موش ها صورت بگیرد چراکه موش های نر و ماده پاسخ های متفاوتی به رژیم های غذایی می دهند؛ برای مثال موش های نر در برابر التهاب مقاوم تر از موش های ماده هستند و در برابر موش های ماده حساسیت بیشتری نسبت به انسولین دارند.

هنوز مشخص نیست که این آزمایش ها چه نتایجی را به هنگام صورت گرفتن بر روی انسان ها در بر خواهد داشت.

مطمئنا تاثیر اسپارتام بر روی انسان ها متفاوت خواهد بود اما چیزی که واضح است این است که آب بی ضرر ترین نوشیدنی است و افراد باید در صورت امکان از مصرف نوشیدنی های حاوی اسپارتام خودداری کنند.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو